Dærup vandværk leverer vand
til 128 forbrugere

Vandværket leverer ca. 34.919 m3 vand
til forbrugerne